Ved

Vedfyring er ikke forurensende - men inngår som en del av det store kretsløpet i naturen.

Når et stykke ved brenner slippes energien løs. Et stort tre som har vokst i 100 år har sugd til seg energi fra sollyset, mineraler fra bakken og karbondioksid fra luften. Under forbrenningen i ovnen slipper cellene i veden løs all denne energien.

Vedfyring er den eneste fyringsformen som sluker sine egne avgasser.

Vedens brennverdi

I utgangspunktet er effektiv varme lik for alle treslag regnet pr kg ved null % fukt er med. Då varmer veden ca 5,32 kw/h pr kg ved. I praksis har tyngre og tettere treslag bedre brennverdi enn lettere treslag. Det kan være greit å vite brennverdien for de forskjellige vedslagene. Brennverdien gjelder pr fast kubikk meter ved (fm3). Denne brennverdien må vi vite for å kunne regne ut prisen pr kw time – eller prisforskjellen mellom ved og andre varmekilder.

 • Bøk: 3000
 • Rogn: 2700
 • Eik: 2900
 • Ask: 2900
 • Lønn: 2800
 • Bjørk: 2650
 • Furu: 1680
 • Svartor: 1680
 • Selje: 1640
 • Osp: 1430
 • Gran: 1430
 • Gråor: 1360

Link til Vedportalen sin vedkalkulator