Brannsikkerhet

En skorstein av tegl har oppstillingsvilkår 1. Det vil si etter dagens regelverk kan en slik skorstein ikke stå rett inntil treverk, unntatt er golvbord og listverk. Prøving etter NS 1502 viser at det uansett tykkelse på veggene i teglskorsteinen må være minst 10 cm fri avstand mellom skorsteinens overflate og veggflate av brennbart materiale. Teglskorstein med helsteins tykkelse på 23 cm kan stilles opp direkte mot brennbart materiale i gjennomføring. Skorstein med halvsteins tykkelse (mest vanlig) 11 cm må utkrages til helstens (23 cm) i gjennomføringer.

Ved å rehabilitere en slik skorstein vil en øke brannsikkerheten og skorsteinen får dermed oppstillingsvilkår klasse 3, på linje med nye 3 sjikts skorsteiner.

Dette gjøres ved å senke foringsrør inn i den gamle røykkanalen - Nå kan en ha treverk tett inntil på 2 sider. En skal fortsatt ha 2 sider fri for ettersyn, jfr. Oppstillingsvilkår for skorsteiner