Schiedel

  • TECHNOFLEX gir tidsbesparende montering direkte fra toppen av pipen og passer for boligblokker eller eneboliger. Spesielt i piper som er trukket ut av lodd.
  • KERAMIKK er den universale løsningen til alle typer brensel hvor skorsteinen er i lodd og det er plass nok til å senke ned et nytt foringsrør.
  • PRIMA PLUS er den raske og fleksible løsningen som brukes ved plassbegrensning og trang pipe.

Leca

Leca tresjikts elementpipe består av et innerrør (røykrøret) som er omsluttet med ubrennbar isolasjon. Ytterst finnes et kraftig Leca element. Denne konstruksjonen stopper effektivt varmespredning og eventuell påfølgende brannfare.

Elementpiper fra Leca:

  • Leca Pipe Standarder "allround pipa" med dimensjon og kapasitet som de fleste trenger i en bolig. Kan tilkobles flere lukkede ildsteder og innsatspeiser.
  • Leca Maxi Pipe er pipa med stor kapasitet f.eks. til store, åpne peiser/ gruepeiser og større fyringsanlegg.

Jøtul

Ferdigisolerte skorsteiner fra Jøtul. Les mer