Feilsøkning – skorsteinsproblemer

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi kommer gjerne hjem til deg for å sjekke tilstanden på skorsteinen din. Vi benytter både videofotografering og trykkprøving i tillegg til visuell inspeksjon.

Det er lett å misforstå noen av tegnene på en dårlig pipe. Ofte får vi denne typen henvendelser:

  • Peisen min ryker, og montøren vet ikke hva vi skal gjøre
  • Feieren har vært på besøk her og sagt at noe må gjøres med skorsteinen for å få den oppgradert
  • Når jeg fyrer i ovnen klager naboen på at røyk siver inn i sin leilighet

Svarene på disse og andre spørsmål ligger i den helhetlige forståelsen, om samspillet mellom skorsteinen, ildstedet og ventilasjonen. Ved feil er årsaken i de fleste tilfeller en kombinasjon av flere uheldige omstendigheter. Det heter ikke lenger god eller dårlig trekk, men riktig trekk. Det snakkes ikke lenger om god eller dårlig ventilasjon, men riktig ventilasjon. For lite luft til ildstedet vil medføre at det ”går på choke”, og fungerer derfor dårlig, med fare for nedsoting og brann.

Vanlige feilkilder:

  • Mangler ventil på yttervegg i ildstedets oppstillingsrom
  • Feil eller slurvete montering og/eller vedlikehold
  • Feil bruk
  • Feil produkt
  • Ødelagt skorstein
  • Feil skorstein

Vi foretar visuell inspeksjon med godt lys og spesialspeil. Eventuelt bruker vi røykpatroner for å avdekke lekkasjer i skorsteinen. Vi har instrumenter for å måle skorsteinens tetthet, og spesialkonstruert videoutstyr for å kontrollere skorsteinen innvendige røykkanal.

Årsaken til dårlig fungerende ildsted, nedsoting, med mulige følger som brann eller helseskader, er som oftest feil ventilasjon.

I værutsatte område anbefaler vi å montere heldekkende pipebeslag med pipehatt.