18. juni 13:20
 
Du befinner deg her » skorsteins rehabilitering
 problemfix
 pipesenteret.no

Rehabilitering

Hvorfor må en skorstein repareres ?
Må jeg rive den gamle skorsteinen ?
Hvilke ulemper og farer kan oppstå ? Hva er farlig ?

Desverre går en rekke skorsteiner i stykker hvert eneste år, og det er vedlikehold forbundet med skorsteiner som med det meste annet.

Det er derfor viktig å velge riktig skorstein tilpasset ildstedet -enten det er snakk om en ny skorstein eller rehabilitering av den gamle.

En dårlig skorstein kan forårsake: Husbrann. Ujevn og feil forbrenning med unødig bruk av brensel. Dårlig fyringsøkonomi og unødvendig mye forurensende avgasser.

Helsefare ved utpuffing, røykutslag, eller avdunsting av kondens gjennom skorsteinsvangene. Fukt som gir råte og soppskader i konstruksjoner inntil skorsteinen.

Deler av skorsteinen kan falle ned og skade mennesker og gjenstander. Det finnes tre hovedmetoder ved rehabilitering av skorsteiner:
1. Rive ned og bygge opp øverste delen av skorsteinen. Skaden starter gjerne i toppen.
2. Rehabilitere med isolert løsning. Nye rør inni den gamle skorsteine, isolert og stabilisert.
3. Rehabilitere med ventilert løsning. Dette er en nyvinning innen rehabilitering av skorsteiner. Systemet går i korte trekk ut på at man forandrer konstruksjonen til den gamle teglskorsteinen. Da kan trevegger stå inntil på maks 2 sider. (Oppstillingsvilkår klasse 3)

Det finnes mange gamle teglskorsteiner som har sett sine bedre dager, og behovet for rehabilitering er stort.

De vanligste årsakene er;
- forvitring og elde
- gamle ovner byttes ut, og skorsteins-tverrsnittet blir for stort
- dårlig isolasjon i skorsteinen
- feil fyring med ved
- Vedovner er byttet ut med oljekaminer
- Dårlig trekk, med nedslag i pipa som resultat
- utette piper
- det er montert moderne fyrkjeler (med lav avgasstemperatur)
- nedbryting som følge av kondens / fuktighet.

Moderne skorsteiner er stort sett isolerte, noe som sjelden er tilfelle med gamle skorsteiner, for eksempel teglskorsteiner. Normalt har de gamle skorsteinene for stort tverrsnitt - det vil si at røykløpet er for stort. Med det som følge at røykgassene blir raskere avkjølt og trekken blir ofte dårlig. Kondens vil også ofte bli et problem når den angriper mørtelfugene og teglsteinen står i fare for å løsne og skorsteinen blir utett.

Nye rør løser problemet !

Løsningen er heldigvis ikke så komplisert som man gjerne frykter. Det er sjelden behov for å rive den gamle skorsteinen.

Man senker ned kondensbestandige rør fra toppen og inn i det eksisterende pipeløpet. Disse rørene gir pipa et mindre tverrsnitt, optimalt tilpasset moderne ovner og fyringsmetoder. I noen tilfeller brukes det også isolasjon. Rørene består av keramikk (chamotte) og er meget motstandsdyktige mot all slags påkjenning av både varme og kondens. Vi bruker også i mange tilfeller syrefaste rustfrie stålrør. I de tilfeller skorsteinen har en vesentlig forskyvning i røykkanalen bruker vi fleksible rustfrie stålrør.

I motsetning til andre Leca-produkter er dette en ekspertjobb.

 
Om oss
Kontakt oss
Råd og tips
Pipekledning
Vedens brennverdi
Vedkalkulator
Nyheter
Diverse linker
Referanser
 
Forbered deg til neste fyringssesong!
Les mer »
 
..."dette er folk som kan faget sitt!"...
Fornøyd kunde
 
Problemene med lukt og kondens forsvant etter rehabiliteringen...
Les mer »
 
 
 
Cementprodukt A/S
 pipesenter.no
Vårt distrikt
 
 pipesenter.no
Skorsteins rehabilitering
 
 pipesenter.no
Skorsteinssproblemer - FEILSØKING
 
 pipesenter.no
Montering av ildsted
 
 pipesenter.no
Brannsikkerhet
 
 pipesenter.no
Pipekledning/pipehatt
 
 pipesenter.no
Leca pipesortiment
 
Leca produkter hos Maxit AS
 
a Egset Trykk production
Pipesenteret © 2018