18. juni 13:19
 
Du befinner deg her » montering av ildsted
 problemfix
 pipesenteret.no

Montering av ildsted

Vi monterer ildsteder – raskt og effektivt !

"Å montere en ovn er den enkleste tekniske installasjonen i et bygg"

Påstanden er både riktig og feil. Selve arbeidsoperasjonen er enkel, men den krever god forhåndskunnskap. Blant de tingene man må sette seg inn i er: Grundig produktinformasjon, Plan- og bygninslovgivningen med veiledninger og forskrifter, brannlovgivningen, brannvernlovgivningen, ildstedsregler, feieforskrifter med veiledning og div. Norske Standarder. Alt dette går fram av typegodkjente ildsteders bruks- og monteringsanvisninger.

All ildstedsmontering skal meldes feiervesenet, ved at kontrollskjema som følger ildstedet fylles ut og underskrives av kompetent kontrollør. Det er fort gjort å gjøre en feil når du monterer et ildsted!

Installasjon og vedlikehold
Feie- og tilsynsavgiften du betaler til kommunen, dekker blant annet feiing og tilsyn med skorstein og ildsted. Derfor er det svært viktig for deg at du melder inn nymonterte ildsteder til det kommunale brann- og feiervesenet. På denne måten får feieren registrert hvilket behov boligen din har for feiing og tilsyn. Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig men installasjonen må kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Vi utfører gjerne montering og kontroll av nytt ildsted!

Velg en samarbeidspartner som har både praktisk og teoretisk erfaring. Gruepeiser, peiser, ovner, kakkelovner, konveksjonsovner, peisinnsatser, peiskassetter. Hva er best for deg totalt sett ? Oppvarming, utseende, miljø. Vi har den nødvendige erfaring, og hjelper gjerne til med valg av løsninger. Husk at skorsteinens tilstand må kontrolleres! Vi samarbeider med landets ledende varmesentre og byggevarefirmaer! Vi er i befatning med flere tusen ildsteder pr. år.

 
Om oss
Kontakt oss
Råd og tips
Pipekledning
Vedens brennverdi
Vedkalkulator
Nyheter
Diverse linker
Referanser
 
Forbered deg til neste fyringssesong!
Les mer »
 
..."dette er folk som kan faget sitt!"...
Fornøyd kunde
 
Problemene med lukt og kondens forsvant etter rehabiliteringen...
Les mer »
 
 
 
Cementprodukt A/S
 pipesenter.no
Vårt distrikt
 
 pipesenter.no
Skorsteins rehabilitering
 
 pipesenter.no
Skorsteinssproblemer - FEILSØKING
 
 pipesenter.no
Montering av ildsted
 
 pipesenter.no
Brannsikkerhet
 
 pipesenter.no
Pipekledning/pipehatt
 
 pipesenter.no
Leca pipesortiment
 
Leca produkter hos Maxit AS
 
a Egset Trykk production
Pipesenteret © 2018