18. juni 13:20
 
Du befinner deg her » skorsteinsproblemer - feilsøking
 problemfix
 pipesenteret.no

Feilsøkning – skorsteinsproblemer

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi kommer gjerne hjem til deg for å sjekke tilstanden på skorsteinen din. Vi benytter både video-fotografering og trykkprøving i tillegg til visuell inspeksjon. Tips ! Det er lett å misforstå noen av tegnene på en dårlig pipe

Peisen min ryker, og montøren vet ikke hva vi skal gjøre ! ? "

“Feieren har vært på besøk her og sagt at noe må gjøres med skorsteinen for å få den oppgradert, kan dere hjelpe..?”

“Når jeg fyrer i ovnen klager klager naboen på at røyk siver inn i leiligheten sin..!?”

Vi har hørt disse og lignende uttalelser flere ganger. Hvorfor ? Årsaken er at få innehar den påkrevede helhetlige forståelsen, om samspillet mellom skorsteinen, ildstedet og ventilasjonen. Ved feil på skorstein, ildsted, eller ventilasjon er årsaken i de fleste tilfeller en kombinasjon av flere uheldige omstendigheter: Det heter ikke lenger god eller dårlig trekk, men RIKTIG TREKK!. Det snakkes ikke lenger om god eller dårlig ventilasjon, men RIKTIG VENTILASJON ! For lite luft til ildstedet vil medføre at det ”går på choke”, og fungerer derfor dårlig, med fare for nedsoting og brann !

Vanlige feilkilder;
Mangler ventil på yttervegg i ildstedets oppstillingsrom.
Feil eller slurvete montering og/eller vedlikehold.
Feil bruk.
Feil produkt.
Ødelagt skorstein.
Feil skorstein.

Vi foretar visuell inspeksjon med godt lys og spesialspeil.

Eventuellt bruke røykpatroner for å avdekke lekkasjer i skorsteinen. Vi har instrumenter for å måle skorsteinens tetthet, og spesialkonstruert videoutstyr for å kontrollere skorsteinen innvendige røykkanal.

Årsaken til dårlig fungerende ildsted, nedsoting, med mulige følger som brann eller helseskader, er som oftest feil ventilasjon.

Du løser ingen problemer ved å få en blikkenslager til å sette på et heltekkende pipebeslag som dekker hele pipa over tak - eller ved å montere en pipehatt. Det er heller ikke tilstrekkelig å mure teglen på toppen av skorsteinen på nytt. Slike skader vil komme igjen, fordi man bare har kurert symptomene og ikke selve årsaken.

Har du problemer med pipen - kontakt oss !

 
Om oss
Kontakt oss
Råd og tips
Pipekledning
Vedens brennverdi
Vedkalkulator
Nyheter
Diverse linker
Referanser
 
Forbered deg til neste fyringssesong!
Les mer »
 
..."dette er folk som kan faget sitt!"...
Fornøyd kunde
 
Problemene med lukt og kondens forsvant etter rehabiliteringen...
Les mer »
 
 
 
Cementprodukt A/S
 pipesenter.no
Vårt distrikt
 
 pipesenter.no
Skorsteins rehabilitering
 
 pipesenter.no
Skorsteinssproblemer - FEILSØKING
 
 pipesenter.no
Montering av ildsted
 
 pipesenter.no
Brannsikkerhet
 
 pipesenter.no
Pipekledning/pipehatt
 
 pipesenter.no
Leca pipesortiment
 
Leca produkter hos Maxit AS
 
a Egset Trykk production
Pipesenteret © 2018